App Service Sertifika Export İşlemleri & App Service SSL-PFX Export

Bildiğiniz üzere App Service Certificate üzerinden satın almış olduğunuz sertifikaları sadece Azure servisleri ile değil  tüm non-Azure ortamlarda da kullanabilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz SSL  sertfikanın bir kopyasını (PFX, CER,KEY) powershell ile export etmeniz gerekmektedir. App Service SSL-PFX Export

Ön gereksinimler:

App Service sertifikasının Issued durumda olduğundan emin olun

All Services -> App Services Certificates -> Overview

App Service SSL - PFX Export

İlgili sertifiklanın Key Vault üzerinden tutulduğundan emin olun.

All Services -> App Services Certificates -> Certififace Configuration

Export App Certificate

Sonrasında aşağıki PowerShell ile sertifikanızı export edebilirsiniz:

 

Sertifikanıza C:\Windows\System32 dizininde appservicecertificate.pfx ismiyle erişebilirsniz.

Export App Certificate

Eğer sertifikanın .CER yada .KEY formatına ihtiyacınız varsa OpenSSL tool ile sertifikanızı istediğiniz formata convert edebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle.