Azure Network

Azure Load Balancer’a Genel Bakış

Avatar
Written by Emre Martin

Azure Load Balancer Nedir ?

Azure Load Balancer sanal makinalarınız arasındaki trafiği yada outbound (SNAT) giden bağlantılar için yük dengelemesine izin veren bir PaaS Load Balancer yani yük dengeleme çözümüdür. Azure load balancer’ler Layer 4 yani TCP ve UDP katmanında çalışırlar ve bu sebebten layer 7 load balancer gibi url veya http içerigine bakarak yük dengelemesi yapamazlar.

Configure Azure Load Balancer distribution mode - Azure Load ...

Azure Load Balancer’lar Internal yada External olarak yapılandırabilirler.

Exteral Load Balancer‘da internetten gelen istekleri kabul edebilmesini sağlamak için Load Balancer’a public bir IP adresi atanır. Public IP adresi ile load balancer’a ulaşan client uygulama yada servisler kurallara bağlı olarak sanal makinalar arasında dağıtılır.

Internal Load Balancer’lar temel olarak external load balancer ile aynıdır sadece public IP yerine içinde bulundukları sanal network kaynaklarının erişebileceği private bir IP’ye sahip olurlar.

Azure Load Balancer’ler 5 ana bileşenden oluşur;

  • Public IP Address: Amaca göre Public yada Private IP olabilir,
  • Backend Pool: Trafiğin gönderileceği sanal makina kümesi
  • Health Probes: Backend’de bulunan sanal makinaların sağlık durumunu kontrol eden kural setleri
  • Load Balancing Rule:Trafiğin Backend’de bulunan sunuculara hangi port ile dağıtılacağını belirleyen kurallardır
  • Optional NAT Rule: Backend pool’da bulunan Backend’de sunuculara Port NAT yaparak bağlanabileceğiniz kural setleridir

Azure Load Balancer’ler Basic ve Standart olmak üzere iki farklı SKU’ya sahiptir.

Standart SKU’da bulunan HA Port özelliği aynı anda birden fazla portun yük dengelemesi yapabilmesine olanak sağlar. Güncel Azure Load Balancer fiyatlandırma listesine buradan erişebilirsiniz.

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect