Azure Azure Backup Azure Storage

Managed Disk Incremental Snapshots Nedir ?

Avatar
Written by Emre Martin

Incremental Snapshot’lar, Managed disklerin uygun maliyetli olarak anlık yedeklemesidir. Tam boyut için faturalandırılan Snapshot’lerin aksine, Incremental Snapshot’lar, Son alınan snapshot’ın içerisideki delta değişiklikler hesaplanarak ana diskin türünden bağımsız olarak faturalandırılırlar. Alınan Incremental spanshot’lar standart HDD içerisinde tutularak en uygun maliyeti sağlarken aynı zamanda ek güvenilirlik için verileriniz ZRS (Zone Redundant Storage) storage içerisinde saklanırlar.

Azure Managed Disk Incremental Snapshots

Maliyetlendirme kısmına kısa bir örnek vermek gerekirse 100 GB ‘lık bir diskin ilk Incremental Snapshot’ından sonra aynı disk içerisine 20 GB ‘lık bir veri eklerseniz daha sonra alacağınız ikinci bir Incremental Snapshot için sadece 20 GB’lık faturalandırılırsınız. Diski ikinci olarak almış olduğunuz Snapshot’dan geri yüklediğinizde, sistem ilk snapshot’dan 100 GB veri ve ikinci Snapshots’dan 20 GB veri kopyalayarak 120 GB veriyi geri yükleyebilir.

Peki ya üçüncü bir snapshot alırsak ? Bu snapshot’i almadan önce diskte 5 GB ‘lik bir değişiklik olduğunu düşünün bu durumda üçüncü snapshot’ın boyutu 5 GB olacaktır ve bu incremental snapshot ‘dan restore yapmak istediğinizde ilk snapshot içerisinden 95, ikini snapshot içerisinden 20 ve son almış olduğunuz snapshot içerisinden 5 GB’lik bir veri geri yüklenecektir.

Azure Managed Disk Incremental Snapshots

Peki ya ilk aldığınız Incremental Snapshot’ı silerseniz ? 

ikici ve üçünkü snapshot’ların bütünlüğünün bozulmamasını sağlamak için ilk snapshot’ın içerisindeki veriler ikici snapshot ile birleştirilir ve ikinci snapshot boyutu 120 GB olur.

Fiyatlandırma ?

En başta söylediğimzi gibi Incremental Snapshot’lar son snapshot’ın üzerinde yapılan detla değişikliği kadar, Standart HDD birim fiyatından ücretlendirilirler çünkü Incremental Snapshot’lar ana diskin türünden bağımsız olarak her zaman standart HDD içerisinde saklanırlar.

Son Notlar,

  • Incremental Snapshot’ları subscription’lar arasında taşıyamazsınız,
  • En fazla beş snapshot serisine ait SAS URL oluşturabilirsiniz,
  • Her beş dakikada bir disk başına yedi adede kadar Incremental Snapshot oluşturulabilirsiniz,
  • Tek bir disk için en fazla 200 Incremental Snapshot oluşturulabilirsiniz.

Görüşmek üzere.

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect