Azure

Azure RM vCPU Limitasyonları ve Kota Arttırımı

Avatar
Written by Emre Martin

Azure üzerinde bulunan vCPU/Core kotaları Azure Abonelikleri (Azure Subscription) ve Azure bölgeleri (Azure Region) olmak üzere iki farklı ölçekte düzenlenmiştir. Yani Azure üzerinde bir VM oluşturmak istediğinizde ilk olarak o Azure bölgesindeki kullanılabilir vCPU (Total Regional vCPUs) limitlerinin kontrolü yapılır sonrasında Azure üyeliniz altında ilgili VM ailesine ait vCPU kota kontrolü yapılır. Oluşturmak istediğiniz VM’e ait vCPU adedi Azure bölgesindeki yada Azure aboneliğiniz içerisindeki limitleri aşıyorsa kuruluma izin verilmeyecektir.

Aşağıdaki PowerShell komutları ile vCPU limitasyonlarını kontrol edebilirsiniz:

Gerekli olan PowerShell modülünü buradan indirebilirsiniz – Download

Login-AzureRmAccount

Select-AzureRmSubscription -SubscriptionId xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx 

Get-AzureRmVMUsage -Location "<Enter Location>"

Örnek (West Europe Lokasyonu için)

Get-AzureRmVMUsage -Location "West Europe"

 

Gerekli olması durumunda Microsoft’a case açarak bu limitasyonları yükseltebilirsiniz.

Azure Portal -> All Services -> Help + Support -> New Support Request

Azure RM vCPU Limitleri ve Kota Arttırımı

Azure RM vCPU Limitleri ve Kota Arttırımı

Azure aboneliğinizdeki diğer servis ve hizmetlere ait kota ve limitasyonları ögrenmek için Tıklayınız.

Görüşmek üzere.

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect