Exchange 2016’yı Azure’da Test Edin – Bolum 1

Exchange 2016 Preview ve RTM sürümleri 2015’de hayatımıza girdi. Geçtiğimiz aylarda, Cumulative Update 2 güncellemesi ile üründe birçok yenilik yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Dünya da en çok kullanılan mail altyapı sistemini, ortamınıza kurmadan hemen test etmek isterseniz Azure bunun için biçilmiş kaftan

Lab. ortamı aşağıdaki gibi olacaktır:

Windows Server Active Directory domain controller (adVM)

Exchange 2016 server (exVM)

 

Tüm işlemleri Azure PowerShell ile yapıyor olacağız. Azure PowerShell yüklemeyen varsa aşağıda ki link yardımcı olacaktır.

https://azure.microsoft.com/tr-tr/documentation/articles/powershell-install-configure/

Azure PowerShell tamamsa Lab ortamımızı kurmaya başlayalım,

  1. Öncelike Azure PowerShell ile ARM’ye bağlanıyoruz,

Login-AzureRMAccount

  1. Subscription listesini gözden geçiyoruz.

Get-AzureRMSubscription | Sort SubscriptionName | Select SubscriptionName

  1. Lab ortamımızı kuracağımız Subscription’u set edelim.

$subscr=”<subscription name>”

Get-AzureRmSubscription –SubscriptionName $subscr | Select-AzureRmSubscription

  1. Subscription’daki daha önce açtığımız ARM’leri kontrol edelim.

Get-AzureRMResourceGroup | Sort ResourceGroupName | Select ResourceGroupName

  1. Yeni ARM oluşturuyoruz.

$rgName=”<resource group name>”

$locName=”<location name, such as West US>”

New-AzureRMResourceGroup -Name $rgName -Location $locName

 

Her şey sorunsuz ise Portal’da EXCHLAB isimli Resource Group oluşmuştur. Kontrol edelim.

  1. Oluşturduğumuz ARM içinde Storage Account oluşturalım.

$rgName=”<your new resource group name>” ( daha önce oluşturduğum EXCHLAB ismini kullanıyorum)

$locName=”<the location of your new resource group>” ( West Europe ile devam ediyoruz )

$saName=”<storage account name>”

New-AzureRMStorageAccount -Name $saName -ResourceGroupName $rgName -Type Standard_LRS -Location $locName

  1. EX2016Vnet isimli EX2016Subnet (10.0.0.0/24 ) oluşturacağız. Oluşturacağımız adres aralığı ise 10.0.0.0/16 olup DNS sunucu ip’miz 10.0.0.4 olacak.

Ayrıca NSG oluşturup Subnet içindeki tüm VM’lere RDP için izin verip , Exchange sunucusuna Web Servisleri için 443 portuna izin vereceğiz.

Bunun için aşağıdaki script indirebilirsiniz.

  1. adVM isimli DC oluşturup Oluşturduğumuz ARM’nin içinde çalışacak şekilde deploy etmek için aşağıda ki script’i kullanabilirsiniz.

Sunucuyu oluştururken kullanıcı ismi ve paralosını siz belirliyor olacaksınız.

[email protected] kullanamazsınız, şifreniz büyük, küçük harf ve özel karakter içermek zorundadır.

Kısa bir süre sonra portal’dan EXCHLAB isimli oluşturduğumuz Resource Group kontrol ettiğimizde adVM sunucu ve bileşenlerinin ARM altında oluşturulduğunu görebiliyorum.

Azure’da oluşturacağınız Domain Controller için, OS diski dışındaki Data diskine üzerinde gerekli paylaşımları vermeniz önerildiği için sunucuyu bu şekilde konfigure edelim.

Biraz önce kullandığımız script’te 20GB Data diski eklemiştik

 

Sunucuya bağlanmak için RDP dosyasını download ediyoruz.

Sürücü harfi F olan DATA isimli diskini oluşturup, DC için gerekli rolleri PowerShell ile yükleyelim,

Domain name ise corp.contoso.com olacak.

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Install-ADDSForest -DomainName corp.contoso.com -DatabasePath “F:\NTDS” -SysvolPath “F:\SYSVOL” -LogPath “F:\Logs”

Son olarak adVM sunucusuna bağlanarak PowerShell ile RSAT-ADDS-Tools yüklüyoruz.

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS-Tools

Artık Vnet,Subnet,NSG,DC hizmetlerimiz hazır. Bir sonraki bölümde Exchange 2016 sunucusunu kurup, test edeceğiz.

Faydalı olması dileğimle..