Exchange Online Dinamic Distribition Group Üyelerinin Listelenmesi

Exchange Online üzerinde oluşturmuş olduğunuz dinamic distribition grup üyelerini listemelek için;

1.Exchange Online Servislerine Powerhsell ile bağlanıyoruz:

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

2.Sonrasında aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz

$FTE = Get-DynamicDistributionGroup “Dinamic Distribition Group Name”

Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $FTE.RecipientFilter

Komut çıktısında aşağıdaki gibi group membership’leri görüntülüyebilirsiniz.

List Members of Exhange Online Distribution Groups

Faydalı olması dileğiyle.

List Members of Exhange Online Distribution Groups