Azure Azure Network

Azure Load Balancer Seçenekleri

Avatar
Written by Emre Martin

Load Balancer’lar yüksek erişebilir uygulamalarımız için kullandığımız temel bileşenlerdir. Bu yazımızda Azure üzerinde sahip olduğumuz Load Balancer seçeneklerini inceliyor olacağız.

Azure üzerinde kullanabileceğimiz Load Balancer seçenekleri

 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager
 • Azure Application Gateway

CompTIA Network+ | Microsoft MTA Networking: OSI model - ASM ...

Azure Load Balancer

Azure Load Balancer’ler Layer 4 katmanında çalışırlar. Internal yada External olarak yapılandırılabilip gelen istekleri backend’te bulunan sanal makinalar arasında dağıtırlar.

Azure Load Balancer Nedir ?

Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager’ler DNS katmanında çalışarak gelen istekleri uygun coğrafi konumlardaki farklı endpoint’lere yönlendirirler. Bu endpoint’ler Azure’da bulunan bir sanal makina, Web App, Cloud Servis yada non-Azure endpoint’ler olabilir. Traffic manager’ler client ve servis arasındaki trafiği görmezler sadece gelen istekler için en uygun endpoint’e yönlendirme yaparlar.

Azure Traffic Manager Nedir ?

Traffic Manager Routing Seçenekleri:

 • Weighted: İstekler endpoint’ler arasıda eşit yada belirlenen ağırlık (weighted) değerine göre dağıtılır.
 • Priority: Tüm istekler önceliği düşük olan endpoint’e yönlendirilir. Ikinci endpoint’in yedek olarak tutulmak istenen durumlarda bu seçenek kullanılabilir.
 • Performance: İstekler farklı coğrafi konumlarda bulunan endpoint’ler arasında en düşük gecikme değerine göre dağıtılır.
 • Geographic: İstekler çoğrafi olarak dns sorgusunun geldiği lokasyondaki endpoint’lere yakınlık değerine göre yönlendirilir.

Azure Applicaton Gateway

Applicaiton gateway’ler layer 7 yani uygulama katmanında çalışırlar. Gelen bağlantıları kendi üzerlerinde sonlandırarak istekleri backend’te bulunan sunuculara yönlendiriler. Layer 4 katmanınada çalışan Azure load balancer’lara göre yük dengeleme konusunda daha gelişmiş olup üzerlerinden geçen HTTP, HTTPS, WebSocket, and HTTP/2 web trafiği ile ilgilenirler.

Applicaton Gateway’in desteklenen özellikleri:

 • Cookie-based session affinity
 • URL path-based routing
 • SSL Termination
 • Multisite hosting

Azure Applicaton Gateway Nedir ?


Applicaton Gateway Backend Seçenekleri:

 • NICs
 • Virtual machine scale sets
 • Public IP addresses
 • Internal IP addresses
 • FQDN

 

Görüşmek üzere 🙂

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect