Azure Portal ile Özel Yonetici Rollerinin Oluşturulması (Preview)

Bildiğiniz üzere Built-in Azure rollerinin yetersiz kaldığı durumlarda Azure üzerinde özel (Custom) yönetici rolleri oluşturabilir, oluştuduğumuz bu özel rolleri ihtiyaca göre bir kaynak grubu yada Azure üyeliği seviyesinde kullanıcı yada gruplarına atayabiliyorduk. Daha öncesinde Azure CLI yada PowerShell kullanarak oluşturduğumuz bu özel rolleri şuan için Preview ...