Azure

Azure Migrate Servisi & Buluta Geçiş Hizmetleri

Avatar
Written by Emre Martin

Azure Migrate Nedir ?

On-premises veri merkezini Azure gibi bir Iaas platformuna taşıma küçük işletmeler için büyük bir adımdır, Azalan malityerler, yedeklilik, erişebilirlik, esneklik gibi Azure’un nimetlerinini saymakla bitiremeyiz ancak tüm bunlara ulaşmak işletmeler için bir sürectir. Peki nereden başlamalı ? Mevcut veri merkezim migration süreci için ne kadar uyumlu ? Bu işin maliyeti nedir ? Tüm bu soruların cevabını Azure Migrate Servisi ile ögrenmemiz mümkündür.

Azure Migrate 

Azure migrate servisi veri merkezinizde bulunan iş yüklerinizi inceleyerek, kurum içi iş yüklerinizin Azure platformuna uyumluluğunu değerlendirir (Discovery), performansa dayalı boyutlandırma tahminlerinde bulunur ve Azure üzerinde konumlandırmak istediğiniz iş yükleriniz için maliyet tahminlerinde bulunur (Assesments).

Azure Migrate tarafından hangi veriler toplanır? 

VM Performans VerileriVM Yapılandırma Verileri
 • CPU Kullanımı
 • Memory Kullanımı
 • VM Üzerinde bulunan her bir disk için:
  • Disk read throughput
  • Disk writes throughput
  • Disk read operations per sec
  • Disk writes operations per sec
 • VM üzerinde bulunan her bir NIC için:
 • Network in
  • Network out
 • VM display name (on vCenter)
 • VM inventory path (host/cluster/folder in vCenter)
 • IP address
 • MAC address
 • Operating system
 • Number of cores, disks, NICs
 • Memory size, Disk sizes

Azure Migrate

Niçin Azure Migrate ?

Assess Azure Readiness: Kurum içi makinelerin Azure’da çalıştırılmak için uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
Get Size Recommendations: Kurum içi VM’lerin performans geçmişine dayanarak Azure VM’leri için boyut önerileri alabilirsiniz.
Estimate Monthly Costs: Azure’da şirket içi makineler için tahmini maliyetler hesaplayabilirsiniz.
Migrate with High Confidence: Şirket içi makinelerin bağımlılıklarını, değerlendireceğiniz ve birlikte taşıyacağınız makineler grubunu oluşturmak VM bağımlılıklarını listeleyebiliriniz (OMS Agent’i ile birlikte)

Limitasyonlar:

Şuan için sadece Vcenter (5.5, 6.0 yada 6.5) ile yönetilen Vmware ortamları desteklenmektedir. Azure Migrate V2 (Şuan için Private Preview’de) ile Hyper-V desteği geliyor.

Hyper-V ortamlarınız için şuan Azure Site Recovery Deployment Planner, Fiziksel ortamlarınız içinde Microsoft’un Partner tool’larını kullanabilirsiniz.

Tek bir projede 1500’e kadar VM discover yapabilirsiniz. (Daha büyük bir ortama sahipseniz birden fazla proje yaratabilirsiniz – Subscription başına Max 20 Adet)

Şuan için Azure Migrate Servisini sadece US region’larında kullanılabilir durumda. (Assesment yaparken istediğiniz region’ı seçebilirsiniz kafanızı karıştırmasın. Sadece discover edilen VM’lere ait metadata’lar US region’ında saklanacak)

Azure Migrate Assesment

Ücretlendirme:

Azure Migrate Servisi şuan için ücretsizdir. Ancak Uygulama bağımlılık listesini çıkarmak için Log Analytics çalışma alanını Azure migrate servisi ile ilişkilendirip Microsoft Monitoring Agent ve Dependency Agent’i yüklemeniz gerekmektedir (ilk 180 Gün boyunca ücretsizdir) sonrasında Log Analytics ücretlendirmesi uygulanır.

Değerlendirmede Neler Var?

Azure Migrate Assesment

Target Details

 • Target Location: Taşımak istediğiniz VM’lerin Azure lokasyonu .Azure Migrate şu anda 30 bölgeyi destekliyor.
 • Pricing Tier: Taşımak istediğiniz iş yükü ihtiyacınıza göre Azure’da konumlandırılacak VM’lerin sınıfı. Basic ve Standart (Test ve geliştirme ortamları için Basic, Production ortamları için Standart seçebilirsiniz)
 • Storage Type: Taşınacak VM’lerde kullanılacak storage türü.
 • Reserved Instance: Dilerseniz reserverd Instance seçeneğinide hesaplamanıza dahil ederek maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. (1 Yıl – 3 Yıl)

Sizing

 • Sizing Criterion:
  • Performance Based: Azure migrate collector üzerinden alınan performance değerlerine göre (CPU, Memory, IOPS) değerledirme yaparak uygun VM size önerilerinde bulunacaktır.
  • As-On Premises: Performans değerlerine bakılmaksızın on-premises VM boyutlarına (CPU, Memory) en yakın VM size size önerilerinde bulunacaktır.
 • Performance History: Performance Based seçim yaptığınızda ne kadarlık bir performans geçmişi göz önünde bulundurularak değerlendirme yapacağını belirleyin.
 • Comfort Factor: Performance based olarak değerlendirme yaptınız ancak sonuçlara baktığınızda sizi ikna etmeyen (Discover sürecinde VM utilization’ı çok düşük olarabilir) düşük size VM seçimleri görüyorsunuz bu durumda buffer olarak bu değeri yükseltebilirsiniz. Default olarak bu değer 1.3x tür. As-On Permises olarak devam edecekseniz bu değeri 1x olarak seçebilirsiniz.

Azure Migrate Discover

Azure migrate servisi ile As-On Premises olarak değerlendirme yapmak istiyorsanız one-time discover’i kullanabilrisiniz ancak Performance Based değerlendirme yapmak istiyorsanız Continous Discovery kullanmalısınızki performans metriklerine bağlı olarak gerçek sonuçlar elde edebileseniz. Performance based değerlendirmelerde performans history değerini mümkün olduğunca uzun seçmelisiniz.

Azure Migrate Servisi Nasıl Çalışır ?

Azure Migrate Nasıl Çalışır

 1. Azure Migrate Servisi için proje oluşturursunuz.
 2. Veri merkezinde bulunan iş yükleriniz hakkında bilgi toplayıp değerlendirme yapmak üzere Azure Migrate Servisine gönderilmesini sağlayacak  “Collector Appliance” kurulur. (.Ova file Vcenter üzerinden deploy edilir)
 3. Collector Appliance’a bağlanarak gerekli yapılandırma sağlanır. (Ortam bilgileri)
 4. Collector Appliance üzerinden “Disccover” başlatılır.
 5. Collector Appliance Vmware PowerCLI cmdlets’lerini kullanarak VM Metadatalarını toplar. Discover işlemi agentless olarak gerçekleşeceğinden Vmware Host yada VM’ler üzerine yükleme yapmanız gerekmez. Toplanan Metadata’lar ortamınızda bulunan VM’lere ait (Cores, Memory, Disk, Disk Size, Network Adaptor) bilgilerin yanında performans bilgilerinide içerir. (CPU and Memory Usage, Disk iOPS, Disk throughput (MBps), and network output (MBps))
 6. Metadata’lar oluşturmuş olduğunuz Azure Migrate Project üzerine gönderilir.
 7. Değerlendirme için keşfedilen VM’ler gruplar halinde toplanabilir. Örneğin aynı iş yüklerine ait VM’leri aynı gruplar içerisine alarak değerlendirme yapabilirsiniz.
 8. Gruplandırma işleminden sonra her bir grup için ayrı değerlendirme (assesment) yapılır.
 9. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra sonuçları portal üzerinden görüntüleyebilir Excel formatında indirebilirsiniz.

Azure Migrate Assesment Report

Collector Appliance kurulumu ve daha fazlası için Tıklayınız.

Faydalı olması dileğiyle.

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect